© Powered by SiteSpirit

 
Logo_Keyflex_zw_onderegel.jpg

youtube linkedin twitter facebook

Blijf in contact met KeyFlex


keyf_krul.png

Timemanagement - Reactief en proactief

Reactieve personen beschouwen zichzelf vaak als slachtoffers en stralen dit ook uit waardoor het voor anderen niet echt aantrekkelijk is om aansluiting tot hen te zoeken. Bepaalde gebeurtenissen of voorvallen overkomen iemand omdat er kennelijk geen voorzorgsmaatregelen zijn genomen. Wanneer daar geen verandering in wordt aangebracht, lijkt het alsof de problemen worden aangetrokken door desbetreffende persoon. Reactieve mensen kenmerken zich door:


  • het 'kan-ik-er-iets-aandoen' principe;
  • de oorzaak buiten zichzelf te zoeken of te verwijten aan collega's, slecht weer of stress;
  • van dag tot dag te leven en een langetermijnplanning komt dan ook niet voor in hun woordenboek;
  • blijdschap om een zesje als beoordelingscijfer terwijl er ook een tien gehaald had kunnen worden.

Proactieve mensen durven verantwoordelijkheden te nemen en gaan preventief te werk door vooruit te denken. De kenmerken van proactieve mensen zijn dat zij:


  • aan langetermijnplanning doen;
  • verder kijken dan hun neus lang is;
  • het onmogelijke nastreven om het haalbare te bereiken;
  • kritisch naar zichzelf kijken en analyseren wat hun verbeterpunten zijn.

Gevraagd naar de criteria waaraan een managementondersteunende functie moet voldoen, plaatsen velen naast variatie, het aspect zelfstandigheid hoog op het lijstje. Theoretisch gezien is het natuurlijk niet moeilijk om vast te stellen hoe en waaraan tijd besteed wordt. Toch komt erin de praktijk niet altijd iets van terecht. Het argument dat dan wordt aangevoerd, is dat er zo veel moet en dat men dan niet de kans krijgt om te doen wat men wil. Kennelijk is het dus allemaal niet zo eenvoudig als het lijkt.


Bookmark and Share

REFERENTIES

Keyflex_logo_0025_26 logouu.gif.jpg

CONTACT

Neem contact op per e-mail of bel
+31(0)35 543 04 48.


KeyFlex interim | projects • Laanstraat 46-D • 3743 BG BAARN • +31(0)35 543 04 48 • +31(0)6 2943 39 95
© KeyFlex • KvK Gooi- en Eemland 32099455Algemene voorwaardenDisclaimer